สิงห์รถบรรทุกเฮลั่น ! จุดจอดพักรถบรรทุกแห่งแรกของประเทศเปิดแล้วที่โคราช
          ในปัจจุบันปริมาณรถบรรทุกบนทางหลวงทั่วประเทศได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น ดังนั้นกรมทางหลวง โดยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ จึงได้มีโครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) บนถนนทางหลวงหมายเลข 2 นครราชสีมา – โนนสูง กม.170+000 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถบรรทุก อาจจะเกิดอาการเมื่อยล้าที่เกิดจากการขับขี่เป็นเวลานาน ลดปัญหาการกีดขวางจราจร เพิ่มความเป็นระเบียบให้กับทางหลวงจากการจอดรถบรรทุกบริเวณไหล่ทาง ส่งเสริมการเรียนรู้ การเดินทาง การขนส่งอย่างปลอดภัย รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และยังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ รวมถึงการบริการประชาชนสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลอีกทางหนึ่งด้วย โครงการจุดจอดพักรถบรรทุก จ.นครราชสีมา ถือเป็นจุดจอดพักรถบรรทุกแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 12 ไร่ สามารถจอดรถบรรทุกได้ 23 คัน พื้นที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล และรถคนพิการ 22 คัน ห้องน้ำชายและหญิง 8 ห้อง ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง และกล้อง CCTV เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย แก่ผู้มาใช้บริการ

          จากการสอบถามความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ โดยการสัมภาษณ์ ผู้ใช้บริการส่วนมากมีความรู้สึกปลอดภัยมากกว่าการจอดตามไหล่ทาง จุดจอดพักรถมีแสงสว่าง มีระบบกล้องวงจรปิด และยังอยู่ใกล้กับเจ้าหน้าที่สถานี ทำให้รู้สึกปลอดภัยไม่กังวลกับปัญหาอุบัติเหตุ การจี้ปล้น พร้อมยังแนะนำเสริมอีกว่าควรจะมี ร้านสะดวกซื้อ และควรเพิ่มจุดพักรถให้มากขึ้น ทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ได้เปิดเผยว่ากับทีมข่าวว่า ทางสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ มีโครงการก่อสร้าง จุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) ให้ครอบคุลมทั่วถึงทุกเส้นทาง ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการของบประมาณ

ทีมข่าว : สคน.