สตน. หาดใหญ่ (ขาออก) รายงานผลการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
สตน หาดใหญ่ (ขาออก) ขอรายงานผลการจับกุมรถบรรทุก น้ำหนักเกิน

จับกุมรถบรรทุก กึ่งพ่วง 1 คัน น้ำหนักรวม 51,550 กิโลกรัม เกินที่กฏหมายกำหนด 1,050 กิโลกรัม บรรทุก น้ำยางพารา