สตน.ลานกระบือ (ขาเข้า) รายงานผลการออกหน่วยตรวจสอบน้ำหนักเคลื่อนที่
(SPOT CHECK) พบรถบรรทุกน้ำหนักเกิน จำนวน 2 คัน
รายงานผลการออกหน่วยตรวจสอบน้ำหนักเคลื่อนที่ (SPOT CHECK) ของ สตน.ลานกระบือ (ขาเข้า)  พบรถบรรทุกน้ำหนักเกิน จำนวน 2 คัน  **เหตุเกิดบนทางหลวงหมายเลข 1293 กม. 43-44 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

1. รถ 2 เพลา 6 ล้อ บรรทุก ดิน จาก จ.พิษณุโลก นำส่ง จ.พิษณุโลก น้ำหนักตามกฎหมาย 15,000 กก. น้ำหนักที่ชั่งได้ 16,700 กก. เกินกว่าที่อัตรากำหนดไป 1,700 กก.

2. รถ 2 เพลา 6 ล้อ บรรทุก ดิน จาก จ.พิษณุโลก นำส่ง จ.พิษณุโลก น้ำหนักตามกฎหมาย 15,000 กก. น้ำหนักที่ชั่งได้ 22,550 กก. เกินกว่าที่อัตรากำหนดไป 7,550 กก.