เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
หัวข้อร้องเรียน  :  **
  กรุณากรอกข้อมูลผู้ร้องเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ

ช่องที่มีเครื่องหมาย ** ห้ามเว้นใว้

ชื่อ / นามสกุล  : **
ที่อยู่ : 
เบอร์โทรศัพท์  : 
E-mail  :    **
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน :    **
เลือกรูปภาพ : 
 
การตอบสนองเรื่องร้องเรียน

- ระยะทางจากสถานีตรวจสอบน้ำหนักถึงเส้นทางร้องเรียนไม่เกิน 200 กิโลเมตร ดำเนินแล้วเสร็จไม่เกิน 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง ทราบผล
- ระยะทางจากสถานีตรวจสอบน้ำหนักถึงเส้นทางร้องเรียน 200 กิโลเมตรขึ้นไป ดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 3 วันทราบผล
- ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ทาง Line Official ID : @notover อีก 1 ช่องทาง