สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

 


twitterfacebook สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะสคน.Channel
ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ONE STOP SERVICE CENTER
*** สายด่วนรถบรรทุก 1586 กด 5 ตลอด 24 ชั่วโมง ***
 
Brochure พิกัดน้ำหนัก

ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน

Horses
Infographic พิกัดน้ำหนัก

ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน

Open Space
หลักเกณฑ์การขอนุญาติรถชนิดพิเศษ

หลักเกณฑ์การขออนุญาตให้ยานพาหนะเดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน ตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2548

Orchids
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวง (ฉบับที่ 8)

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน(ฉบับที่ 8)

 

โครงการรถบรรทุกสีขาว สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง


ดาวน์โหลดเอกสาร ขั้นตอนในการขออนุญาตสำหรับการขนย้ายเครื่องจักร

ขั้นตอนในการขออนุญาตสำหรับการขนย้ายเครื่องจักร

ดาวน์โหลดเอกสาร ขั้นตอนในการขออนุญาตสำหรับการขนย้ายเครื่องจักร ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนในการขออนุญาตสำหรับการขนย้ายเครื่องจักร

ทล. แจ้งรถน้ำหนักเกินต้องขออนุญาต

เรื่อง ชี้แจงกรณีผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งโพสข้อความที่ไม่เหมาะสม ที่อาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรณ์

ตามที่ข่าวในสือสังคมออนไลน์ เมือวันที่ 20 กันยายน 2560 เรื่อง ผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งโพสข้อความที่ไม่เหมาะสม ที่อาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรณ์

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวพบว่า รถบรรทุกพ่วงคันดังกล่าว (ตามภาพ) ยังอยู่ในขั่นตอนของการพิจารณาคดี ดังเหตุการณ์ดังนี่ ..... เรื่อง ชี้แจงกรณีผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งโพสข้อความที่ไม่เหมาะสม ที่อาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรณ
เผยใช้เครื่องตรวจจับไฮเทค

กรมทางหลวงขานรับนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย”
เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงรับเทศกาลปีใหม่ 2565

กรมทางหลวง ดำเนินการเตรียมความพร้อมปรับปรุงทางหลวงให้สวยงาม
ตามนโยบาย .....กรมทางหลวงขานรับนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. 

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หินกอง – ปากข้าวสาร กม.97+855 พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยมี นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อม นายสราวุธ เทศศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ นายพิทยา แก้วโพนยอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารดำเนินงาน , นายอาทิตย์ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ และคณะ ให้การต้อนรับ ..... วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.

นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง (ฝ่ายบำรุงทาง) เดินทางตรวจเยี่ยมสถานีตรวจสอบน้ำหนักเฉลิมพระเกียรติ (ขาเข้า) จ.สระบุรี ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากข้าวสาร – สวนพฤกษศาตร์พุแค กม.121+090 พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยมี นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อมนายธนสาร สิทธาภา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี นายสราวุธ เทศศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ นายพิทยา แก้วโพนยอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารดำเนินงาน ,นายอาทิตย์ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ และคณะ ให้การต้อนรับ ..... วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.

นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง (ฝ่ายบำรุงทาง) เดินทางตรวจเยี่ยมสถานีตรวจเยี่ยมสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพชรบูรณ์ (ขาออก) อำเภอหล่มสัก ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนแยกอาเซียน - น้ำดุก กม. 357+17พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยมีนายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อม นายสราวุธ เทศศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ นายพิทยา แก้วโพนยอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารดำเนินงาน ,นายอาทิตย์ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ และคณะ ให้การต้อนรับ ..... ันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น

นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง (ฝ่ายบำรุงทาง) เดินทางตรวจเยี่ยมสถานีตรวจสอบน้ำหนักพิษณุโลก (ขาเข้า)พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยมีนายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อม นายสราวุธ เทศศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ นายพิทยา แก้วโพนยอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารดำเนินงาน ,นายอาทิตย์ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ และคณะ ให้การต้อนรับ .... รถบรรทุกซิ่งหนีด่าน เจ้าหน้าที่ตามจับกันวุน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน

นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง (ฝ่ายบำรุงทาง) เดินทางดูความพร้อมพื้นที่ก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 11ตอน นาอิน - ชัยมงคล จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมผู้บริหารในสำนัก ฯ และนายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อม นายสราวุธ เทศศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ นายพิทยา แก้วโพนยอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารดำเนินงาน , นายอาทิตย์ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ และคณะเป็นผู้ให้ข้อมูล.... ครึ่งเดือนผ่านยังไร้วี่แวว เหตุการณ์รถบรรทุก เททรายทิ้ง ซิ่งหนีเจ้าหน้าที่ จนป่านนี่ยังจับไม่ได้ มัวทำอะไรอยู่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อม นายพิทยา แก้วโพนยอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารดำเนินงาน ,นายอาทิตย์ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 22 กม.41+250 พร้อมดูความเหมาะสมในการปรับปรุงสถานี ฯ ในปีงบประมาณ 2566 และรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน....

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.

นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อม นายพิทยา แก้วโพนยอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารดำเนินงาน ,นายอาทิตย์ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสถานีตรวจสอบน้ำหนักอุดรธานี (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 2 กม.433+943 และรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ....

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.

นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อม นายพิทยา แก้วโพนยอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารดำเนินงาน ,นายอาทิตย์ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อมคณะ เดินทางดูความเหมาะสมและสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก จังหวัดอุดรธานี (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนโนนสะอาด-อุดรธานี ในปีงบประมาณ 2566 ....

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.

นายโกสินทร์ เจติยานนท์(ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ) นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อม นายสราวุธ เทศศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ นายพิทยา แก้วโพนยอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารดำเนินงาน ,นายอาทิตย์ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะพร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสถานีตรวจสอบน้ำหนักยางตลาด (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยสีดา-ลำน้ำพาน กม.611+654 พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสถานี ....

ชาวไร่อ้อยนครสวรรค์ ลุกฮือ! ปิดถนน ไม่ยอมให้รถบรรทุกขึ้นชั่ง 
สตน.บ้านนา ออก Spotcheck ตรวจสอบรถบรรทุกน้ำหนักเกินตามที่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์ มติชนออนไลน
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมเครือข่ายส่วนกลาง สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
การประชุมหัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ทั่วประเทศเพื่อรับทราบนโยบายประจำปีงบประมาณ 2560
นายปราบพล โล่ห์วีระ สักกาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมทางหลวง
โครงการสัมมนา ถ่ายทอดความรู้งานธุรการสถานีตรวจสอบน้ำหนัก และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การประชุม คณะกรรมการพัฒนาจุดพักรถบรรทุก กรมทางหลวง ครั้งที่ 3/2559
สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สมุทรสาคร (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
สถานีตรวจสอบน้ำหนัก เซกา (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สีคิ้ว (ขาออก) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สีคิ้ว (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สกลนคร (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองเรือ (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเข้าพบ
และหารือร่วมกับอธิบดีกรมทางหลวง
สตน.โนนสูง (ขาเข้า,ขาออก)ออกทำ Spot Check ตามเรื่องร้องเรียน
สตน.เฉลิมพระเกียรติ ( ขาเข้า ) สระบุรี พร้อม ตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธร ( สภ.หน้าพระลาน ) ขนส่งจังหวัด ดำเนินการ ตรวจสอบรถบรรทุก รถตู้โดยสาร
สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ดอยหล่อ (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ร้องกวาง (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
สถานีตรวจสอบน้ำหนัก วังน้ำเขียว (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ดอยสะเก็ด (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองคาย (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
สถานีตรวจสอบน้ำหนัก แม่ใจ (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ลานกระบือ (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
ตรวจเยี่ยมสถานีตรวจสอบน้ำหนักไทรน้อย ขาเข้า
สตน.หนองกี่ (ขาเข้า) สำนักชั่งตวงวัด จ.สุรินทร์ ทำการ Carebreate เครื่องชั่งพร้อมออกใบรับรองเครื่องชั่ง
กรมทางหลวงร่วมประชุมคณะทำงานด้านคมนาคมขนส่ง
ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 20
ADB เยี่ยมชมสถานีตรวจสอบน้ำหนัก แก่งคอย (ขาเข้า) จังหวัดสระบุรี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสถานีตรวจสอบน้ำหนักโดยใช้ระบ
บอัจฉริยะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมทางหลวง แถลงนโยบายปี 2560 ใน 5 ด้าน
เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคมทางบกของประเทศ
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนด
พิกัดน้ำหนักบรรทุกของกรมทางหลวง
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนด
พิกัดน้ำหนักบรรทุกของกรมทางหลวง
ต้อนรับเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมประเทศลาว และเจ้าหน้าที่จากกองทุน JICA ประเทศญีปุ่น เยี่ยมชมดูงาน
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนด
พิกัดน้ำหนักบรรทุกของกรมทางหลวง
กิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์” ประจำปี ๒๕๕๙
กรมทางหลวงประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดพิกัดน้ำหนักบรรทุกของกรมทางหลวง
พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ ประจำปี 2559
การประชุมเพื่อมอบนโยบายผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ
กรมทางหลวงประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดพิกัดน้ำหนักบรรทุก
ของกรมทางหลวง
กรมทางหลวงประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดพิกัดน้ำหนักบรรทุก
ของกรมทางหลวง
กรมทางหลวงประชุมหารือแก้ไขปัญหารถเครน
จุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) เปิดให้บริการแล้ว
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวง (ฉบับที่ 8)
การตรวจเยี่ยม และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2558
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมน้ำหนักพาหนะ"
พิธีเปิดจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area)
การแถลงข่าวโครงการ “คมนาคมอาสาช่วยกาชาด”
การตรวจเยี่ยม และสร้างขัวญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
โครงการ “มอบความสุขปีใหม่ สัญจรทั่วไทย ปลอดภัยทุกคน”
สื่อกลางทางหลวง 5 มิถุนายน 2558 การก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก และภาพรวมการทำงานทั้งหมดที่เกี่ยวข่องกับ­เรื่องน้ำหนักรถบรรทุก
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบน้ำหนักเ­คลื่อนที่ กรมทางหลวง (Spot Check)

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานสถานีตรวจสอบน้ำหนัก

เตือนภัยอันตราย รถบรรทุกอ้อย รายการเตือนภัย

รถบรรทุกอ้อยน้ำหนักเกิน NEWS TONIGHT

รถบรรทุกอ้อยอันตราย
NEWS TONIGHT

รถบรรทุกอ้อยน้ำหนักเกิน
BEC NEWS TONIGHT

รถบรรทุกอ้อยน้ำหนักเกิน
BEC NEWS TONIGHT

รถบรรทุกอ้อยน้ำหนักเกิน
BEC NEWS TONIGHT

ไทยรัฐทีวี “รถอ้อย” ตัวการ อุบัติเหตุ ถนนพัง


ประกาศจากผู้อำนวยการทางหลวงฉบับที่ ๔
สายด่วนรถบรรทุก 1586 กด 5สถานีตรวจสอบน้ำหนัก
สภาพการจราจร
CCTV บนทางหลวง
เส้นทางลัดในช่วงเทศกาลต่างๆ
ข้อมูลสถิติ
Highway Trafficfacebook
twitter