กรมทางหลวงประชุมหารือแก้ไขปัญหารถเครน

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ด่านบำรุงรักษา เป็นประธานในการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก กองบังคับการตำรวจทางหลวง และผู้ประกอบการรถเครน เพื่อพิจารณาเรื่อง รถเครนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการขนย้าย เนื่องจากติดขัดปัญหาข้อกฎหมาย ณ.ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง