กรมทางหลวงประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดพิกัดน้ำหนักบรรทุก
ของกรมทางหลวง
เมือวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด่านวิจัยและพัฒนา ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วยนายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ และคณะกรรมการพิจารณากำหนดพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกของกรมทางหลวง เปิดประชุมเพื่อพิจารณา 1. บริษัท เอแอลจี เฮฟวี่ลิฟท์ แอนด์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ขออนุญาติใช้ยานพาหนะเดินบนทางหลวง เพื่อขนส่งอุปกรณ์กังหันลมจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังโครงการกังหันลม ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 2. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ขออนุญาติใช้ยานพาหนะเดินบนทางหลวง เพื่อขนส่งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป มายังสถานที่ก่อสร้าง