ต้อนรับเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมประเทศลาว และเจ้าหน้าที่จากกองทุน JICA ประเทศญีปุ่น เยี่ยมชมดูงาน

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงคมนาคม ประเทศลาว และเจ้าหน้าที่จากกองทุน JICA ประเทศญีปุ่น เข้าเยียมชมและดูงาน สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ลาดบัวหลวง (ขาเข้า) จังหวัดนนทบุรี