สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนด
พิกัดน้ำหนักบรรทุกของกรมทางหลวง
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด่านวิจัยและพัฒนา ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วยนายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ และคณะกรรมการพิจารณากำหนดพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกของกรมทางหลวง เปิดประชุมเพื่อพิจารณา

1. บริษัท เอแอลจี เฮฟวี่ลิฟท์ แอนด์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ขออนุญาติใช้ยานพาหนะเดินบนทางหลวง
เพื่อขนส่งอุปกรณ์กังหันลมจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังโครงการกังหันลม ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ขออนุญาติใช้ยานพาหนะเดินบนทางหลวง เพื่อขนส่งคานคอนกรีตรูปกล่อง (Concrete Sagment) จากศูนย์อุตสาหกรรม อิตาเลียนไทย อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ไปยังโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สายสีเขียว)