การประชุม คณะกรรมการพัฒนาจุดพักรถบรรทุก กรมทางหลวง ครั้งที่ 3/2559
          นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงด้านวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาจุดพักรถบรรทุก กรมทางหลวง ครั้งที่ 3/2559 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดที่ตั้งจุดพักรถบรรทุกในโครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของประเทศ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาจุดพักรถบรรรทุกกรมทางหลวง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559