กรมทางหลวงประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดพิกัดน้ำหนักบรรทุก
ของกรมทางหลวง

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกของกรมทางหลวง เพื่อพิจารณาการขออนุญาตใช้ยานพาหนะเดินบนทางหลวง ของบริษัท เอแอลอี เฮฟวี่ลิฟท์ แอนด์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง