นายปราบพล โล่ห์วีระ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ สักกาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมทางหลวง
         เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายปราบพล โล่ห์วีระ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมทางหลวง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ โดยมีคณะบริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ