การประชุมเพื่อมอบนโยบายผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

เมือวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 นายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อมอบนโยบายการปฎิบัติงาน แก่หัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักทั้วประเทศ