พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล ประจำปี 2559

วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 โดยมี นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา เป็นประธานในพิธี