กิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์” ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในโอกาส "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์” ประจำปี ๒๕๕๙
นำโดย นายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
และคณะผู้บริหาร สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ