วันนี้ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.

         นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง (ฝ่ายบำรุงทาง) เดินทางดูความพร้อมพื้นที่ก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 11ตอน นาอิน - ชัยมงคล จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมผู้บริหารในสำนัก ฯ และนายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อม นายสราวุธ เทศศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ นายพิทยา แก้วโพนยอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารดำเนินงาน , นายอาทิตย์ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ และคณะเป็นผู้ให้ข้อมูล