• บริการทางหลวง
 • โครงการ สคน.
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • สถานีตรวจสอบน้ำหนัก
 • ร้องเรียน / ร้องทุกข์


 • การตรวจเยี่ยม และสร้างขัวญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

  วันที่ 14 เมษายน 2558 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  กระทรวงคมนาคม เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงาน และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
  กรมทางหลวง