จุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) เปิดให้บริการแล้ว

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุก ใช้บริการจุดจอดพักรถ (Trcck Rest Area) เพือลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บนถนนทางหลวงหมายเลข 2 นครราชสีมา - โนนสูง กม. 170+000 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา