สตน. เฉลิมพระเกียรติ ( ขาเข้า )
สตน.เฉลิมพระเกียรติ ( ขาเข้า ) สระบุรี พร้อม ตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธร ( สภ.หน้าพระลาน ) ขนส่งจังหวัด ดำเนินการ ตรวจสอบรถบรรทุก และรถตู้โดยสาร