สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ดอยสะเก็ด (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
               วันที่ 28 ก.ค. 59 เวลา 13.00 น. สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ดอยสะเก็ด (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.