สถานีตรวจสอบน้ำหนัก แม่ใจ (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
               วันที่ 27 ก.ค. 59 เวลา 13.00 น. สถานีตรวจสอบน้ำหนัก แม่ใจ (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.