สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองคาย (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
               วันที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองคาย (ขาเข้า) ประชุมประจำเดือนและทำกิจกรรม 5 ส.