สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สีคิ้ว (ขาออก) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. สตน. สีคิ้ว (ขาออก) ประชุมประจำเดือนและทำกิจกรรม 5 ส