สถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า)

 

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 32 ที่ ก.ม. 55+659 สายทาง/ตอนถ.โรจนะ อ.บางปะอิน จ.พระนครศีรอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 035-708626


ดู สถานีฯบางปะอิน(ขาเข้า)อยุธยา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า