สตน.หนองกี่ (ขาเข้า) สำนักชั่งตวงวัด จ.สุรินทร์
ทำการ Carebreate เครื่องชั่งพร้อมออกใบรับรองเครื่องชั่ง
               วันที่ 26 ก.ค. 59 เวลา 11.00 น. สตน.หนองกี่ (ขาเข้า) สำนักชั่งตวงวัด จ.สุรินทร์ ทำการ Carebreate เครื่องชั่งพร้อมออกใบรับรองเครื่องชั่งใหม