วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
ตรวจเยี่ยมสถานีตรวจสอบน้ำหนักไทรน้อย ขาเข้า
               วันที่ 26 ก.ค. 59 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะและคณะเดินทางไป ตรวจเยี่ยม สถานีตรวจสอบน้ำหนักไทรน้อย ขาเข้า จ.นนทบุรี