สตน.โนนสูง (ขาเข้า,ขาออก)ออกทำ Spot Check ตามเรื่องร้องเรียน
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 14.00 น. สตน.โนนสูง (ขาเข้า,ขาออก) ออกทำ Spot Check ตามเรื่องร้องเรียน ที่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) กม.211+800 ได้ทำการจับกุมรถ 6เพลา 22ล้อ ซึ่งบรรทึกน้ำหนักเกิน 9950 กิโลกรัม