Posted on Apr 17,2024   |   
วันที่ 15 เมษายน 2567 เมื่อเวลาประมาณ 09:07 น.

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง สตน.หนองบัว (ขาเข้า) ได้ให้ความช่วยเหลือประชนบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 11 กม 59+300