จุดจอดพักรถบรรทุก มหาสารคาม (ขาเข้า)

ถนนหมายเลข 23 ไพศาล - บรบือ ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ กุดรัง มหาสารคาม 44130