สถานีตรวจสอบน้ำหนัก เกาะคา (ขาออก)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 1 ที่ ก.ม. 585+800สายทาง/ตอน สบปราบ-จุดเริ่มต้นทางเลี่ยงเมืองเกาะคา ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
หมายเลขโทรศัพท์ 051-284801-2