จุดจอดพักรถบรรทุก อุดรธานี (ขาเข้า)

ถนนหมายเลข 2 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330