สถานีตรวจสอบน้ำหนัก เกาะคา (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 1 ที่ ก.ม. 585+685 สายทาง/ตอนต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-281160