สถานีตรวจสอบน้ำหนัก บางพระ (ขาเข้า) M 7

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  กม. 76+800 - 74+600  ถ. ชลบุรี - พัทยา ตำบล หนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000