สถานีตรวจสอบน้ำหนัก อุดรธานี (ขาเข้า)

ถนนหมายเลข 2 โนนสะอาด - อุดรธานี กม. 433+943 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41330