สถานีตรวจสอบน้ำหนัก คลองหลวง (ขาเข้า)

ที่ตั้ง ทางหลวงหมายเลข 352 กม.ที่ 11+870 สายทาง / ตอนธัญบุรี-บรรจบทางหลวงหมายเลข309(วังน้อย) ต. คลอง 7 อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-5978323