สถานีตรวจสอบน้ำหนัก เก้าเลี้ยว (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข117 กม.ที่ 23+855สายทาง/ตอน คลองสะพานบ้านพลังใต้ ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
หมายเลขโทรศัพท์ 089-7025288