สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ห้วยใหญ่ (ขาเข้า) M7

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม. 0+900 - 0+850 , อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20150