จุดจอดรถบรรทุก ปราจีนบุรี (ขาออก)

ถนนทางหลวงหมายเลข 304 ถนน ถนนกบินทร์บุรี - ปักธงชัย กม.186+530 - 186+530 ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัด ปราจีนบุรี 25220