สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ลาดบัวหลวง (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 340 ที่ ก.ม. 52+191สายทาง/ตอน ต่อเขตแขวงฯกาญจนบุรี - สุพรรณบุรีที่ 2 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.นนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 035-379995