สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ตราด (ขาเข้า)

ถนน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก  กม. 469+400 ตำบล คลองใหญ่ อำเภอ คลองใหญ่ จังหวัด ตราด 23110