สถานีตรวจสอบน้ำหนักรัษฏา (ขาออก)

ที่ตั้ง ตอนกะปาง - บ.ต้นม่วง กม.19-20 ต.กะปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง