สถานีตรวจสอบน้ำหนักกระบี่ (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 4 ที่ ก.ม. 128+025สายทาง/ตอน ทางแยกเข้า อ.อ่าวลึก ทางแยกเข้ากระบี่ ต.เขาคราม อ.เมือง จ. กระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ 075-694102