สถานีตรวจสอบน้ำหนัก วัดสลุด (ขาเข้า) M 9

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางพลี-บางปะอิน กม. 59+513 - 58+530  ถ. กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250