สถานีตรวจสอบน้ำหนัก วังน้อย (ขาออก)

กม.67+400 ทางหลวงหมายเลข 1