จุดจอดรถบรรทุก ยโสธร (ขาออก)

ทางหลวงหมายเลข 23 เสลภูมิ - ยโสธร กม. 154+642ตำบล เดิด อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร 35000