สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ศรีราชา (ขาออก)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 331 ที่ ก.ม.81+760 สายทาง/ตอน บ้านโป่งสะเก็ด-กม.ที่70+000 (ต่อเขตแขวงฯชลบุรีควบคุม) ต.เขาคันธนู อ. ศรีราช จ. ชลบุรี