สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ดอยสะเก็ด (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 118 ที่ ก.ม. 16+115 สายทาง/ตอนต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-292275