จุดจอดพักรถบรรทุก สีคิ้ว (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 2 ที่ ก.ม. 201+993 สายทาง/ตอน กม.166-000 (ต่อแขวงฯสระบุรี) - ทางแยกไปชัยภูมิ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา