สถานีตรวจสอบน้ำหนัก โนนสูง (ขาเข้า)

ที่ตั้ง กม.22+050 บนทางหลวงหมายเลข 2 ถ.มิตรภาพ บ.ด่านทองหลวง ต.ตะโหนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160