สถานีตรวจสอบน้ำหนัก บางปะอิน (ขาเข้า) M 9

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน - บางพลี กม 12+000 - 12+700ตำบล คลองสี่ อำเภอ คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120